Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską
— Szymborska
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5957 9d71
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
5510 b5c4
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarudelubie rudelubie
4470 32aa
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
1591 25f9
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
1810 0842 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom
— Juliusz Słowacki
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
7843 846b
Reposted fromGIFer GIFer viarudelubie rudelubie
2663 756f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

Jesteś o tyle spojrzeń ode mnie.
Jest mi o tyle Twych spojrzeń samotniej.

— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
9003 5381
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
1906 7d04 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
6220 9bc6
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

February 13 2020

6755 159a 500
Reposted fromnyaako nyaako viajunior13 junior13
Reposted fromshakeme shakeme viasusano susano
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viakriokineza kriokineza
5995 25bf 500
Reposted frommalice malice viamoglismywszystko moglismywszystko
0814 faed

thefuzzydave:

i will always reblog this. forever.

6400 7038 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacountingme countingme

Nie odkładajmy ludzi na później. Życia też  nie odkładajmy. Trzeba kochać teraz, teraz żyć. Trzeba mówić o uczuciach. Być blisko. Śmiać się, tulić, wzruszać, iść za rękę. Patrzeć w gwiazdy i podziwiać tęczę. Nie jutro. Nie kiedyś. Nie później. Dziś. Bo jutro słońce może zgasnąć. Jutra dla nas może nie być...
— ~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
Reposted fromviolethill violethill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl