Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

plujacajadem
plujacajadem
polubiłam Cię za bardzo i troszkę mnie to przeraża, że znów mnie to zgubi
— hyphaeoflove
plujacajadem
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viahormeza hormeza
plujacajadem
2438 aa7d 500
Reposted fromEonowy Eonowy viaOverseerSkretu OverseerSkretu
plujacajadem
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viawszystkodupa wszystkodupa

August 18 2019

plujacajadem

Jeżeli wciąż nie spotkałaś mężczyzny, u boku którego chciałabyś się zestarzeć, nie przejmuj się. Bez mężczyzny też się zestarzejesz. Może tylko później.

— Maria Czubaszek
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viacarmenluna carmenluna
plujacajadem
2656 70ec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 17 2019

plujacajadem
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
— mleczuu.soup.
Reposted frommleczuu mleczuu viazwariowalam zwariowalam
9823 dec0 500
plujacajadem
1642 ff8f 500
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
plujacajadem
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viacarmenluna carmenluna
plujacajadem
1931 11a7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 15 2019

plujacajadem

August 13 2019

plujacajadem
7744 27a1 500
Threesome
Reposted frompittmanpjil pittmanpjil viazorax zorax
plujacajadem
W większości sytuacji, kiedy człowiek szuka śmierci, w rzeczywistości szuka miłości
— 'Pewnego dnia' David Levithan
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viadreamadream dreamadream
plujacajadem
„Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”*

— * Robert Frost —„Droga nie wybrana” (tłum. St. Barańczak)
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadreamadream dreamadream
plujacajadem
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viawujcioBat wujcioBat
plujacajadem
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawujcioBat wujcioBat

August 08 2019

plujacajadem
5764 185a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl